Trang điểm môi

-65%
 Son không chì Jigott Romance Kiss Lipstick  Son không chì Jigott Romance Kiss Lipstick
129,000₫ 370,000₫
-70%
 Son lì Makeup Helper Art Holic Soft Fit Lipstick  Son lì Makeup Helper Art Holic Soft Fit Lipstick
129,000₫ 435,000₫